2
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 30-04-2016
вставні та вставлені конструкції

Вставні та вставлені конструкції

Дорогі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином мовець може висловлювати своє ставлення до того, про що він говорить. Інакше кажучи, є такі синтаксичні засоби, які допомагають нам як авторам тексту чи просто мовцям висловлювати свою думку прямо в реченні. Що я маю на увазі? Звісно, вставні конструкції. Розпочнімо з класичного визначення.

4
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 31-10-2015
Widokremlena prykladka

І де тут відокремлена прикладка?

Сьогодні розглянемо ще одну тему з синтаксису, присвячену простому реченню. Відокремлена прикладка – це один із способів ускладнення простого речення. Нагадаємо, що прикладка – це особливий вид означення, яке виражене іменником та узгоджується з пояснювальним словом лише у відмінку.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 27-10-2015
Widokremlene oznacennja

Зараз мова про відокремлене означення

Дорогі друзі! Детальне вивчення основ синтаксису триває. Сьогодні у нас мова про відокремлені означення – узгоджені та неузгоджені, приклади.  Варто нагадати, що відокремлення – це виділення одного із членів речення за допомогою інтонації з метою надання йому певної синтаксичної самостійності. За синтаксичною функцією відокремлення поділяються на відокремлені означення, відокремлені обставини і відокремлені додатки.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 12-10-2015
odnoridni cleny recennja

І всі ми однорідні… Чи не так?

Сьогодні маємо справу з простим реченням. Щоправда, не все дуже просто. Однорідні члени речення зазвичай ускладнюють просте речення, тобто це один із способів ускладнення простого речення. Звернімося до характерних ознак однорідних членів речення.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 23-09-2015
вивчаймо складнопідрядні речення

Складнопідрядні речення? Це не так складно!

Наша розмова про складне речення триває. Сьогодні приділимо увагу такому його різновиду, як сполучникове складнопідрядне речення. Спочатку розглянемо основні характеристики складнопідрядного речення, а далі перейдемо до аналізу його видів на власноруч дібраних та самостійно складених прикладах. Розпочнімо з визначення.

Складнопідрядному реченню властиві дві й більше граматично залежні одна від одної предикативні частини (інша назва – простих речення), одна з яких – головна, всі інші – підрядні, тобто залежні від головної.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 18-09-2015
recennja taki z nezalezni

Складносурядні речення такі ж незалежні

Сьогодні в нас розмова про складносурядні  речення. Вони відрізняються своєю багатокомпонентністю, самостійністю й незалежністю. Розпочнімо детальний розгляд з визначення.

Складносурядне речення – це складне речення, до складу якого входить два чи більше простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, які з’єднуються сполучниками сурядності та інтонацією.

Напр.: Сніжинки падали, і запорошені стежки були розквітчані слідами численних людських ніг (М. Драй-Хмара).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника і.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 24-08-2015
соняшник як складне речення

Складне речення як соняшник: багато насінинок, і всі – в певній послідовності

З метою грамотного й стилістично правильного висловлення думки необхідно опанувати основи синтаксису та пунктуації.

У пересічного читача постане логічне запитання: «Навіщо занурюватися так глибоко – аж до синтаксису, зокрема такого його підрозділу, як синтаксис складного речення?».

Спробуймо переконливо сформулювати відповідь: складне речення, по-перше, дає можливість висловити завершену думку; по-друге, має бути не занадто складним і не настільки закрученим, що суть його практично втрачається; по-третє, прозорість складного речення сприяє його правильному пунктуаційному оформленню.

2
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 16-08-2015
речення

А зараз у нас мова про речення та види речень

Про речення як основну одиницю синтаксису написано багато, проте спробуємо розставити власні крапки над І в цій темі. Спочатку розглянемо визначення речення та його основні ознаки, а потім приділимо увагу видам речень, які виділяються на підставі різних класифікаційних критеріїв.

Звернімося зараз до кількох визначень речення.

Речення – це мінімальна комунікативна одиниця мови, граматично оформлена та інтонаційно завершена, в якій формується та виражається відносно самостійна думка.

© 2014, www.l-ponomar.com