0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 05-03-2014
історизми, БАМ

БАМ, тобто Байкало-Амурська магістраль – це історизм? Чому?

Дорогий друже! Сьогодні у нас особлива група лексики – архаїзми та історизми в українській мові.

Для того, щоб зрозуміти, архаїзми та історизми в українській мові – це цікаво чи нуднувато (чого кривить душею?), вирушимо в незвичайну мандрівку.

Тож одразу сідаємо з тобою у віртуальний підводний човен і поринаємо в лінгвістичну товщу віків… ні, не дуже глибоко, – десь так, на майже на століття назад.

2
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 04-03-2014
Неологізм планшет

Планшет – це неологізм. А раніше слова не було в мові?

Дорогі друзі! Поговоримо сьогодні про таку досить цікаву групу лексики, як неологізми в сучасній українській мові, оказіоналізми як їх різновид. Варто наголосити, що неологізми в сучасній українській мові, на відміну від історизмів чи діалектизмів, – це слова, що «на видноті».

Вони часто «ріжуть вухо» слухачу завдяки своїй новизні, інакше кажучи, «незвичності». Більше того – значення неологізмів пересічному читачу – глядачу – слухачу частіше невідоме, зрідка – «частково прозоре».

6
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 28-02-2014
знак_запитання

Хочеш дізнатися про небезпеку? Читай статтю

Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву групу лексики, яка дуже схожа на омоніми, як пароніми. Почнемо з визначення: що таке пароніми?

Пароніми (від грец. раrа – біля, коло та оnymа – ім’я) – слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням.

Наприклад: вид – краєвид, експонат – експонент, заснований – оснований, кореневий – корінний, таємно – таємничо.

З огляду на такі незначні відмінності між паронімами під час їх вживання часто трапляються помилки, тобто їх плутають (але не путають).

До речі, плутати – путати – це теж пароніми, які часто-густо вживають один замість одного.

3
На городі бузина...

На городі бузина, а в Києві дядько

В українській мові є цікаві слова, які одержали образну назву слова-близнюки, а «розумною мовою», тобто лінгвістичною термінологією, – це абсолютні синоніми. Тож запрошую до цікавого знайомства з цими словами. Вони, до речі, мають безпосередній стосунок до нашого практичного вжитку, тобто як усного, так і писемного мовлення.

Пані Ганна, шанований поціновувач українського слова в Запоріжжі, якось «підслухала» розмову хлопчаків – цікаву, розумну, захопливу, яка розпочалася з банальних речей.

Засперечалися якось Бузина Георгій та Самбук Юрій: чиє прізвище краще?

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 25-02-2014

Синоніми приклади

В розділі “Лексика сучасної української мови” традиційно вивчається така група лексики, як синоніми. Спочатку розглянемо основні поняття цієї теми, а потім перейдемо до різновидів синонімів. Всі теореичні відомості підкріплені власноруч дібраними прикладами. Тож почнемо з відповіді на запитання: що таке синоніми?

Синоніми (від грец. synonymos – однойменний) – слова, що співвідносяться з тим самим поняттям, мають одне загальне значення, але різняться відтінками лексичного значення, стилістичним забарвленням, сполучуваністю з іншими словами.

Синоніми, приклади: текти, пливти, плинути, бігти, линути, протікати, бурлити, дзюрчати, мчати, падати.

5
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 20-02-2014

В лексичному складі кожної мови певне місце посідає лексика, запозичена з інших мов. Звернемо увагу, що запозичення є скрізь, оскільки жоден народ не живе відокремлено від інших народів.

Запозичення полягає в засвоюванні слів з інших мов, що є одним з шляхів збагачення лексичного складу.

Тож перейдемо до розгляду різновидів запозичень. За ступенем адаптації розрізняють такі запозичення:

14
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 17-02-2014

міжмовні омоніми

До однієї з найбільш цікавих груп лексики належать омоніми. Чи не з п’ятого класу пам’ятаємо картинки з класичними прикладами: коса дівчини – коса в косаря; ключ від помешкання – журавлиний ключ. Сьогодні ми розглянемо цю тему на більш глибокому рівні зі всілякими класифікаціями та оригінальними прикладами. Також звернемося частково до мови ЗМІ.

Почнемо з визначення. Омоніми (від гр. homos – однаковий і оnymа – ім’я) – це слова, різні за значенням, але однакові за звучанням і написанням.

Приклади омонімівчеркаси – старовинна назва українців, зокрема козаків, і Черкаси – обласний центр; гіпербола – „стилістична фігура, в якій перебільшено певну ознаку” і гіпербола – „плоска крива”.

4
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 14-02-2014

Шановні друзі! Більшість з нас, мабуть, з п’ятого класу запам’ятали на все життя, що антоніми – це слова з протилежним значенням. Проте можна дізнатися про цю групу лексики набагато більше. Тож повнішу й глибшу інформацію пропоную вашій увазі.

Розпочнемо з відповіді на класичне запитання: що таке антоніми?

Антоніми (від гр. аnti – проти та оnymа – ім’я) – слова з протилежним значенням, що виражають несумісні поняття. Тобто, ключовим словом тут є саме несумісні поняття. Антоніми об’єднуються в антонімічні пари.

З метою ілюстрації цієї групи лексики наведемо такі приклади антонімів: безсмертя – забуття, тиша – шум, талановитий – бездарний, ствердний – заперечний, всі – ніхто, пригадувати – забувати, втомлювати – підбадьорювати, агресивно – мирно, всюди – ніде.

2
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 14-02-2014
Метафора, персоніфікація

Дрімають ялини в дивному спокої – метафора чи персоніфікація?

Шановні друзі! Розглянемо з вами основні образні засоби (інша назва – тропи), в базуються на переносному значенні слова. Тож перейдемо до аналізу метафори, метонімії, синекдохи, персоніфікації. Персоніфікація (інша назва – уособлення) – це  різновид метафори.

Метафора це перенесення назви з предмета на предмет за схожістю. Схожість чи подібність предметів та явищ при метафоризації слід розуміти максимально широко.

0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Теоретичні відомості про мову: лексика | 11-02-2014

значення словаДорозі друзі! Рада вам дати інформацію про основні поняття такого найцікавішого, на мій погляд, розділу мови, як лексика. Особлива увага приділена поняттям: значення слова, пряме і переносне значення слова. Прикладі підібрані власноруч. Користуйтеся на здоров’я!

Лексика (від гр. lexis – слово) – 1) це сукупність уживаних у мові слів; 2) група слів, об’єднаних спільною ознакою.

Лексикологія (від гр. lexikos – словниковий, logos – учення) – розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови.

© 2014, www.l-ponomar.com