23.11.2014

Автентичний – справжній, авторитетний – впливовий: запозичення чи вторгнення?

Від Ludmyla
автентичний одяг

Одяг автентичний чи давній?

Чи потрібно повністю уникати запозичень? Не потрібно та й не можливо. А от керуватися «кодексом самодостатності власної мови» (І. Фаріон), тобто надавати перевагу засобам рідної мови, а потім вже добирати запозичення, – просто необхідно. Тож принцип «Спочатку – питомо українське слово чи вислів!» має стати визначальним у мовній практиці кожного українця.

Сьогодні ми розглянемо десяток запозичень-латинізмів, більшість з яких досить давно ввійшли до рідної нам мови й стали настільки звичними й рідними, що непрофесійне око може їх і не впізнати.

Тож пропоную Вашій увазі детальний аналіз кількох запозичень-латинізмів із підбором найближчих за значенням синонімів. Крім того, проілюструю ці синонімічні варіанти на прикладах.

1) Абсолютний – цілковитий, повний

Абсолютна величина – повна величина,

абсолютний захист – повний захист,

абсолютний контроль – цілковитий контроль на підприємстві;

абсолютний чемпіон України – цілковитий чемпіон України з боксу.

Як слушно зауважила колега, абсолютна величина – це термін і навряд чи варто його заміняти  (Про терміни та можливість чи неможливість їхньої заміни поговоримо далі).

До прикладу:

Цікаву гру цих двох однакових за значенням слів спостерігаємо в заголовку «Харківська мажоритарка: повний нуль проти абсолютного» (У цьому прикладі “масло масляне”, тобто заголовок побудований на тавтології).

Абсолютний нуль температури – це початок відліку абсолютної температури за термодинамічною шкалою.

2) Авангардний – передовий

Авангардний джаз,

авангардний стиль одягу,

авангардний туризм,

авангардний загін – передовий загін,

передовий досвід.

Цікаві варіанти заміни в цій парі синонімів. Зупинимося детальніше на них.

По-перше, у термінах та у власних назвах заміна одного слова іншим, зокрема синонімічним, не є можливою.

До прикладу:

Авангардний джаз – це умовна назва стилів і напрямків джазу, спрямованих на модернізацію музичної мови, оволодіння новими, нетрадиційними виражальними засобами й технічними прийомам.

Туристична агенція «Авангардний туризм» співпрацює лише з найкращими туроператорами України.

«Авангардний плакат українського кіно» – унікальна виставка 20-ти повноформатних репродукцій кіноплакатів українських фільмів 1920-х років виробництва ВУФКУ та Українфільм, зібраних Національним центром Олександра Довженка під час підготовки фотоальбому «Кіноплакат ВУФКУ» в фондах українських, російських, британських і французьких архівних установ.

По-друге, ці два синоніми – запозичення та власне українське – можуть бути взаємозамінні. Щоправда, одне з них може вживатися частіше, ніж інше, як-от: авангардний загін – передовий загін (частіше вживається передовий).

До прикладу:

Айтітушки — це передовий загін тітушок, політичні хакери, які знищують політиків та активістів у мережі .

По-третє, у частині словосполучень можливе вживання лише власне українського синоніма, зокрема в проаналізованому прикладі – передовий.

До прикладу:

Зазвичай передовий педагогічний досвід розрізняють за обсягом і рівнем творчої самостійності його автора – педагога.

3) Автентичний – справжній, непідроблений

Автентичний документ – непідроблений документ;

автентичний одяг – справжній, давній одяг;

автентичний переклад – справжній переклад;

автентичний спів – справжній, давній спів;

автентичний текст – справжній, непідроблений текст;

автентичне виконання – справжнє виконання.

Що може бути справжнє, а що – непідроблене? Моя порада така: якщо підробка можлива, як щодо тексту чи документа, то варто вживати непідроблений, якщо неможлива, як в одязі чи співі, то використовуймо в такому разі справжній. Хоча я запропонувала також інший синонім – давній (одяг чи спів). Водночас треба зважати ще й на ваш контекст, добираючи найкращий варіант.

До прикладу:

Документи, складені іноземною мовою, які є основою запису в бухобліку, повинні мати впорядкований автентичний  переклад українською мовою (за словами фахівців, цей термін – автентичний переклад – трохи заплутує перекладачів; тож будьмо уважні).

Використання автентичних матеріалів, взятих з життя носіїв мови або відібраних з урахуванням особливостей їх культури та менталітету, дозволяє з більшою ефективністю навчати слухачів іноземної мови.

У наведеному вище прикладі запозичення автентичних можна усунути без всілякої шкоди для основного змісту речення, адже далі йде опис цих матеріалів.

Автентичний текст міжнародного договору текст, зафіксований уповноваженими сторонами після завершення переговорів як остаточно узгоджений і такий, що не підлягає змінам.

Зверніть увагу, що в останньому прикладі прикметник автентичний входить до складу терміна й тому його не можна заміняти.

4) Автохтонний – корінний, місцевий

Автохтонний народ – корінний народ;

автохтонна культура – місцева культура;

автохтонна класифікація бухгалтерського обліку (ну щось дуже як для нас, не бухгалтерів, екзотичне :));

автохтонна теорія походження слов’ян (це вже трішечки прозоріше :)).

У двох останніх прикладах прикметник автохтонний належить до складу термінів, тому його заміна неможлива.

До прикладу:

Кримські татари – автохтонний (корінний) народ Криму.

Сьогодні активно пропагується автохтонна (корінна) концепція виникнення українського народу.

5) Авторитетний – впливовий, поважний

Авторитетний телевізійний канал – впливовий канал;

авторитетний генерал – поважний генерал;

авторитетний меценат України – впливовий меценат;

газета «Авторитетний календар».

В останньому прикладі прикметник авторитетний входить до складу власної назви, тому не є замінним.

До прикладу:

Авторитетний (поважний) фахівець заявив про кінець «ери нафти».

Авторитетний (впливовий) «регіонал» отримав вже мільярд за паливо для армії та залізниці.

Авторитетний (поважний) британський журнал нагородив Тернопіль.

«Високий Вал» – найбільш авторитетний (впливовий) ЗМІ на Чернігівщині.

6) Адекватнийвідповідний, тотожний, достеменний, рівнозначний

Цікава ситуація складається сьогодні із значенням цього слова., а відповідно й із синонімічними варіантами. Так, до прикладу, якщо ми вживаємо «адекватний» до людини, то яку характеристику ми при цьому даємо? Мій варіант:

адекватний чоловік – нормальний, з відповідними діями й вчинками.

Як показує практика, частіше ми вживаємо прикметник адекватний із часткою не, тобто даючи негативну характеристику людині.

Проте досить часто адекватний застосовуємо й до неістот. Які синоніми можна підібрати в цьому випадку? Розгляньмо на прикладах!

Адекватна відповідь – пряма, точна відповідь, тобто така, що відповідає поставленому запитанню;

адекватна оцінка – реальна, не завищена й не занижена;

адекватна реакція – нормальна, прогнозована реакція;

адекватний бюджет – відповідний ситуації в країні;

адекватний відсоток – середній на ринку;

адекватний курс гривні – розрахований економічно;

адекватні заходи – відповідні, належні заходи.

Як бачимо, у наведених прикладах синонімічні варіанти досить різні й більшість з них не подані в наведеному вище переліку синонімів, взятому зі словника. Більш-менш універсальним синонімом до адекватний є відповідний, хоча в частині прикладів він уже не підходить, наприклад: як можна зрозуміти вислів відповідний курс гривні? Чому цей курс відповідає – стану промисловості, середній заробітній платі чи рівню доходів населення? Хоча вислів адекватний курс гривні став уже для мас-медіа, як, мабуть, і для фахівців, досить звичним.

Як на мене, ми маємо справу з таким мовним явищем, як розширення семантики (значення) слова. І ці нові значення та їх відтінки поки не знайшли свого відображення в словниках.

Звернімося до прикладів речень.

1) За словами експертів, банки, що пропонують адекватний, середній на ринку відсоток прибутковості можуть через певний час просто луснути.

2) Як підкреслили учасники офіційної зустрічі, курс на рівні 12,50 – 12,90 грн. за долар США є адекватним курсом на сьогодні, 11 вересня 2014 року.

3) Як стверджують фахівці, моніторинг російсько-українського кордону, який проводиться ОБСЄ, абсолютно не адекватний.

4) Адекватний подразник – це звичайний фізіологічний подразник, що викликає вибіркове збудження відповідних рецепторів, як-от: світло – для ока, звук – для вуха; дотик, тепло, холод, тиск – для рецепторів шкіри; хімічний склад крові і кров’яний тиск – для рецепторів судин.

5) Керівник має створити систему адекватного та ефективного контролю, що допомагає узгоджувати події, які відбуваються, з планом.

6) Адекватний переклад – це переклад з максимальним рівнем відповідності, що не припускає порушень літературної мови й художньої структури оригіналу, тобто відтворює єдність його змісту та форми засобами іншої мови. Адекватний переклад передбачає вичерпну передачу змісту першотвору й повноцінну функціонально-стильову йому відповідність. Синонім – точний або повноцінний переклад.

Варто звернути увагу також на словосполучення адекватний подразник, яке є термінологічним у фізіології. Досить близьким до офіційного терміна у перекладознавстві є вислів адекватний переклад. На мою думку, останньому не варто надавати статусу терміна, краще підібрати український відповідник з прозорим значенням, наприклад, повноцінний переклад.

7) Актуальний – сучасний, злободенний

Актуальний бізнес – продукція якого в будь-які часи є затребуваною, як-от: продукти харчування, ліки тощо;

актуальний колір – модний колір;

актуальний музей – сучасний музей;

актуальний репортаж – злободенний репортаж (на злобу дня).

До прикладу:

1) Під час вивчення питання, який на сьогодні бізнес актуальний, фахівці радять згадати про людей, і про те, що їм найбільш потрібне в повсякденному житті.

2) Актуальний колір зими 2014 року – яскраво червоний.

3) Проект Музею Івана Гончара «Актуальний музей: стратегія динамічного розвитку» в межах програми грантів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» (проект «Динамічний музей») розрахований майже на два роки.

8) Амбітний – самолюбний, гоноровитий, гордий, честолюбний, гонористий

Амбітний чоловік – чоловік з високими потребами та вимогами.

До прикладу:

Порошенко сентиментальний, але амбітний .

Навряд чи якийсь із наведених вище синонімів можна застосувати до категорії неістот. Тож спробуємо дібрати власні синоніми, зокрема:

амбітний переклад – переклад, виконаний на високому рівні;

амбітні плани – плани, що забезпечують виконання високих цілей.

До прикладу:

1) Голова Європейської ради Херман Ван Ромпей заявив, що підписані угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою відкрили амбітний шлях співпраці.

2) За словами голови Львова Андрія Садового, міська публічна медіатека – це важливий й амбітний проект.

3) Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив задоволення з приводу того, що переважна більшість українців 28 жовтня 2014 року вибрала амбітний план реформ та європейський шлях.

9) Активний – діяльний, невтомний

Активний відпочинок на природі – діяльний відпочинок;

активна громадянська позиція – діяльна громадянська позиція.

До прикладу:

Взимку туристичні агенції настійливо пропонують активний індивідуальний та корпоративний відпочинок у Карпатах.

Варто зазначити, що досить часто настільки звичний, що майже «рідний» нам прикметник активний входить до складу термінів з різних галузей (туристичної, економічної, фармацевтичної тощо).

До прикладу:

1) Активний туризм – це вид туристичної діяльності.

2) Активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) – це стандартизована БАР (біологічно активна речовина), що має певну терапевтичну ефективність.

3) Активний мул утворюється при очищенні стічних вод в аераційному басейні – аеротанку – й очищає стічні води.

4) Активні рахунки – це рахунки, призначення яких – облік активів і витрат підприємства, що зазвичай відкриваються для статей активу балансу.

5) Пакет «Активний бізнес» включає такі банківські продукти: випуск корпоративної платіжної картки, її підключення до послуги SMS-банкінг, підключення поточного рахунку до системи Інтернет-банкінг тощо.

10) Аналогічний – відповідний, схожий, подібний

Аналогічна ситуація – схожа, подібна ситуація;

аналогічне рішення – відповідне рішення;

аналогічний запит – відповідний запит;

аналогічний результат – схожий, подібний результат;

аналогічні роздуми – схожі, подібні роздуми.

До прикладу:

Аналогійний метод полягає у зіставленні подій, явищ, фактів з метою виявлення можливості перенесення основних ознак, властивостей, якостей, закономірностей вже добре вивчених, пізнаних предметів на ще не пізнані.

Аналогічний товар – це товар того ж артикулу або марки.

Отже, навіть давні запозичення-латинізми в українській мові не завжди мають близькі й повні синоніми. Як показує практика, запозичення обростають у мові такими відтінками значень, що може бути досить складно підібрати відповідні синоніми. Тож у випадках з деякими запозиченнями ми залишили за собою право останнього слова, тобто внесли власні варіанти синонімічної заміни.

Також виникають проблеми із синонімічною заміною, коли запозичення є частиною загальноприйнятого терміна чи власної назви. У таких випадках запозичення зазвичай не підлягають синонімічній заміні.