Теоретичні відомості про мову: лексика

Абсолютні синоніми: бузковий колір чи ліловий?

В українській мові є цікаві слова, які одержали образну назву слова-близнюки, а «розумною мовою», тобто лінгвістичною термінологією, – це абсолютні синоніми. Тож запрошую до цікавого […]

26.02.2014

Синоніми. Види синонімів. Приклади синонімів

В розділі “Лексика сучасної української мови” традиційно вивчається така група лексики, як синоніми. Спочатку розглянемо основні поняття цієї теми, а потім перейдемо до різновидів синонімів. […]

25.02.2014

Метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація

Шановні друзі! Розглянемо з вами основні образні засоби (інша назва – тропи), в базуються на переносному значенні слова. Тож перейдемо до аналізу метафори, метонімії, синекдохи, персоніфікації. […]

14.02.2014

Значення слова. Пряме й переносне значення слова

Дорозі друзі! Рада вам дати інформацію про основні поняття такого найцікавішого, на мій погляд, розділу мови, як лексика. Особлива увага приділена поняттям: значення слова, пряме […]

11.02.2014