30.10.2014

Командировочний лист чи відрядний? (Творення прикметників на -очн- і не лише)

Від Ludmyla
kultura mowy komandyrowozhnyj

Командировочний чи відрядний?

Чи помічав ти, дорогий читачу, що інколи трапляються всілякі оказії під час творення прикметників від іменників жіночого роду на -к-а, як-от: виставочна зала, посадочний майданчик, перевірочний документ. Правду кажучи, якісь кострубатенькі, недолугі прикметники виходять. І тут не потрібно бути фахівцем чи то мати особливе мовне чуття, щоб помітити їх неприродне для української мови звучання. Тож постає логічне запитання: як правильно сказати? Як не припуститися помилки? Виявляється, все дуже просто: потрібно лише скористатися зовсім іншим суфіксом (до прикладу, не -очн-, а -ов-), який так само додаємо до твірної основи, зокрема: виставкова зала, посадковий майданчик, перевірковий документ.

Начебто все зрозуміло, проте наш допитливий розум докопується далі: чи назавжди потрібно забути про суфікс -очн- в українській мові, чи таки є прикметники з цим суфіксом, які відповідають сучасним нормам української літературної мови? А виявляється, таки є такі прикметники. Тож перейдімо безпосередньо до них.

Мовознавці поділяють прикметники з -очн- на три групи, проте нам видається за доцільне виділити чотири таких групи, зокрема:

1. Нормативні похідні прикметники з двома суфіксами -к- та -н-:

око – очний, заочний;

пісок – пісочний;

потік – поточний;

урок – урочний.

Тож насправді перед нами прикметники, утрені від іменників лише за допомогою суфікса -н-. Отже, звукосполучення -очн- тут НЕ є суфіксом.

Приклади речень:

Заочний курс навчання розрахований на фахівців-практиків.

Поточний рахунок відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і проведення розрахунково-касових операцій згідно з умовами договору.

Як зазначено в економічному енциклопедичному словнику, протягом урочного часу працівники зобов’язані виконати обсяг дорученої їм роботи.

2. Ненормативні похідні прикметники з суфіксом -очн-, на місці якого насправді мав би бути природний суфікс -ов-:

арочний – арковий;

балочний – балковий;

барочний – бароковий;

закусочний – закусковий,

креветочний – креветковий;

маточний – матковий;

огірочний – огірковий;

припадочний – припадковий

рамочний – рамковий

трубочний – трубковий.

Приклади речень:

Косметологи стверджують, що огіркова маска покращує стан жирної шкіри та сприяє зменшенню темних кіл під очима.

Маткове молочко, вироблене бджолами, називають концентратом концентратів, який позитивно впливає на обмін речовин, стимулює центральну нервову систему, знижує рівень холестирину в крові, володіє протиатеросклеротичною дією тощо.

Товщина рамкових фасадів із МДФ майже завжди більша, ніж 16 мм. , тому під час ручного врізування можна бути спокійним.

3. Ненормативні похідні прикметники з суфіксом –очстан н-, на місці якого насправді мали б бути суфікси -н-, -льн- (-ельн-), -вч-:

заготовочний – заготівельний;

закупочний – закупний, купівельний;

обрізочний – обрізний, обрізувальний;

оціночний – оцінний, цінувальний;

перев’язочний – перевязний (бинтувальний, бинтовий матеріал);

перевалочний – перевальний (перевантажний);

передаточний – передавчий, передавний;

розливочний – розливний.

Приклади речень:

Цього року закупна ціна кілограма яблук на Закарпатті складає від 20 до 40 копійок, що не виправдовує навіть затрати на їх збирання, тож яблука валяються просто на дорогах (про це читайте тут).

На сьогодні в Україні працює дев’ять відкритих ПрАТом «Ліктрави» заготівельних пунктів екологічно чистої лікарської рослинної сировини (ЛРС), зокрема по одному в Сумській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській та в Закарпатській областях і чотири в Хмельницькій (про це читайте тут).

Сьогодні керівникам допомагають оцінювати працю своїх підлеглих так звані оцінні аркуші (листи), розроблені за формалізованими й стандартизованими методиками.

4. Ненормативні похідні прикметники з суфіксом -очн-, які мають власне лексичні відповідники:

командировочний – відрядний;

надбавочний – надвишковий, надвишній, надбавковий;

осколочний – шрапнельний, скалчастий, сколковий;

поставочний – доставний;

правомочний – правоможний, правосильний, правочинний;

протизачаточний – протизаплідний;

худосочний – сухорлявий, сухоребрий.

Приклади речень:

Відрядне посвідчення підтверджує передані працівнику на час відрядження повноваження, а також засвідчує факт перебування працівника в місці відрядження.

Вищий адміністративний суд України визнав, що Верховна Рада, яка проводила засідання 4 квітня на вул. Банковій 6-8, була правосильною ухвалювати закони.

Європейський суд з прав людини має винести правочинне рішення.

Правоможні збори акціонерів Київміськбуду ухвалили відповідне рішення.

!Зверніть увагу! Частина прикметників з суфіксом -очн- мають відповідники, виражені сполученнями слів, як-от:

булавочний – як макове зерня.

Отже, підсумовуючи сказане вище, наголосимо, що під час творення прикметників від іменників (здебільшого жіночого роду на -к-а) постає небезпека виникнення русизмів на -очк-. При цьому необхідно пам’ятати, що більшість прикметників із буквосполученням -очк- НЕ відповідають нормам сучасної української літературної норми.