17.01.2015

Написання числівників: як правильно?

Від Ludmyla
написання числівників

Навчаймося!

Пропоную перевірити свої знання на правильне написання числівників. Як відомо, відмінювання числівників (про це йдеться в нашій статті тут) – це те завдання, якого школярі та студенти не просто побоюються, а ненавидять лютою ненавистю :). Справді, будь-яку освічену людину нескладно загнати в глухий кут за допомогою завдань на відмінювання чи написання числівників. Тож берімося до справи, а точніше до перевірки своїх знань щодо правильного написання складних числівників.

1. У складних числівниках (пишуться одним словом) у кінці першої частини м’який знак НЕ пишеться.

До прикладу: п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот;

а також: п’ятнадцять, шістнадцять.

2. Порядкові числівники на –сотий, –тисячний, –мільйонний, –мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто і дев’яносто).

До прикладу: двохсотий, двохтисячний, трьохтисячний, двадцятип’ятитисячний, трьохсотпятдесяти-мільйонний, (але: стотисячний).

3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється.

До прикладу: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

4. На початку складних слів (прикметників, іменників) числівники один, два, три, чотири мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири-.

До прикладу: однозвучний, двоповерховий (не «двохповерховий»), триярусний (не «трьохярусний»), чотиривісний, чотирикутник (не «чотирьохкутник»).

Натомість форми двох-, трьох-, чотирьох– вживаються лише перед частинами, що починаються з голосного.

До прикладу: двохелементний, трьохактний, чотирьохатомний.

5.Числівники п’ять і більше (крім сто і дев’яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка – п’яти-.

До прикладу: п’ятиденний, п’ятдесятирічний, п’ятисоткілограмовий (але: стодоларовий).

Це стосується і числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною складеного числівника.

До прикладу: двадцять два рокидвадцятидвохрічний (але: дворічний), тридцять три днітридцятитрьохденний (але: триденний).

6. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр за допомогою дефісу.

До прикладу: 49-мільйонний, 12-поверховий, 86-відсотковий, 250-квартирний, 125-річчя (читається: сорокадев’ятимільйонний, дванадцятиповерховий, вісімдесятишестивідсотковий, двохсотп’ятдесятиквартирний, стодвадцятип’ятиріччя).

7. Літери дописуються до цифр лише на позначення порядкових числівників.

І тут ми застосовуємо такі правила скорочення:

 – Нарощення має містити одну літеру, якщо порядковий числівник закінчується

на два голосних:

до прикладу: з першою премією – з 1-ю премією, до другої перешкоди – до 2-ї перешкоди, з восьмої ранку –  з 8-ї ранку.

на приголосний, зокрема і на -й: 

до прикладу: у сімдесятих роках – у 70-х рр., на початку дев’яностих років – на початку 90-х років,  тисяча дев’ятсот дев’яностий рік – 1990-й рік,  третій поверх – 3-й поверх, сьомий за рахунком – 7-й за рахунком.

 – Нарощення має містити дві літери, якщо закінчення порядкового числівника має приголосний та голосний:

до прикладу:  у тисяча дев’ятсот дев’яностому році – у 1990-му році.

АЛЕ!!! Від основи слова літери НЕ відриваються:

до прикладу: перша — 1-а, друга — 2-а, третя — 3-я, тре­тю — 3-ю, сьому — 7-у, десяту — 10-у.

8. До римських цифр літери не додаються.

До прикладу: І квартал, у ІІ кварталі, починаючи з ІІІ кварталу.

Отже, ми розглянули основні правила написання числівників, з якими на практиці трапляється чимало помилок. Написання числівників є важливим як для фахівців, так і для пересічного освіченого мовця – МОВОЛЮБА!!!