28
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Правописні питання | 17-01-2015
написання числівників

Навчаймося!

Пропоную перевірити свої знання на правильне написання числівників. Як відомо, відмінювання числівників (про це йдеться в нашій статті тут) – це те завдання, якого школярі та студенти не просто побоюються, а ненавидять лютою ненавистю :). Справді, будь-яку освічену людину нескладно загнати в глухий кут за допомогою завдань на відмінювання чи написання числівників. Тож берімося до справи, а точніше до перевірки своїх знань щодо правильного написання складних числівників.

1. У складних числівниках (пишуться одним словом) у кінці першої частини м’який знак НЕ пишеться.

До прикладу: п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот;

а також: п’ятнадцять, шістнадцять.

2. Порядкові числівники на –сотий, –тисячний, –мільйонний, –мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто і дев’яносто).

До прикладу: двохсотий, двохтисячний, трьохтисячний, двадцятип’ятитисячний, трьохсотпятдесяти-мільйонний, (але: стотисячний).

3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється.

До прикладу: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

4. На початку складних слів (прикметників, іменників) числівники один, два, три, чотири мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири-.

До прикладу: однозвучний, двоповерховий (не «двохповерховий»), триярусний (не «трьохярусний»), чотиривісний, чотирикутник (не «чотирьохкутник»).

Натомість форми двох-, трьох-, чотирьох– вживаються лише перед частинами, що починаються з голосного.

До прикладу: двохелементний, трьохактний, чотирьохатомний.

5.Числівники п’ять і більше (крім сто і дев’яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка – п’яти-.

До прикладу: п’ятиденний, п’ятдесятирічний, п’ятисоткілограмовий (але: стодоларовий).

Це стосується і числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною складеного числівника.

До прикладу: двадцять два рокидвадцятидвохрічний (але: дворічний), тридцять три днітридцятитрьохденний (але: триденний).

6. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр за допомогою дефісу.

До прикладу: 49-мільйонний, 12-поверховий, 86-відсотковий, 250-квартирний, 125-річчя (читається: сорокадев’ятимільйонний, дванадцятиповерховий, вісімдесятишестивідсотковий, двохсотп’ятдесятиквартирний, стодвадцятип’ятиріччя).

7. Літери дописуються до цифр лише на позначення порядкових числівників.

І тут ми застосовуємо такі правила скорочення:

 – Нарощення має містити одну літеру, якщо порядковий числівник закінчується

на два голосних:

до прикладу: з першою премією – з 1-ю премією, до другої перешкоди – до 2-ї перешкоди, з восьмої ранку –  з 8-ї ранку.

на приголосний, зокрема і на -й: 

до прикладу: у сімдесятих роках – у 70-х рр., на початку дев’яностих років – на початку 90-х років,  тисяча дев’ятсот дев’яностий рік – 1990-й рік,  третій поверх – 3-й поверх, сьомий за рахунком – 7-й за рахунком.

 – Нарощення має містити дві літери, якщо закінчення порядкового числівника має приголосний та голосний:

до прикладу:  у тисяча дев’ятсот дев’яностому році – у 1990-му році.

АЛЕ!!! Від основи слова літери НЕ відриваються:

до прикладу: перша — 1-а, друга — 2-а, третя — 3-я, тре­тю — 3-ю, сьому — 7-у, десяту — 10-у.

8. До римських цифр літери не додаються.

До прикладу: І квартал, у ІІ кварталі, починаючи з ІІІ кварталу.

Отже, ми розглянули основні правила написання числівників, з якими на практиці трапляється чимало помилок. Написання числівників є важливим як для фахівців, так і для пересічного освіченого мовця – МОВОЛЮБА!!!

Коментарі 28 коментарів

Тема відмінювання числівників актуальна, навіть радіо-диктори допускаються помилок (наприклад, дніпропетровські). До речі, я написав слово “радіодиктори” разом, а авторедактор запропонував через дефіс – де ж правда?
Пані Людмило, в п.9 виправте одруківку (пробіл в “після літерии”).

Дякую за схвальну оцінку обраної теми. Справді, на числівниках спотикається більшість нефахівців, а от щодо радіодиктора, то Ви тут, пане Миколо, маєте рацію: префіксоїд радіо- пишемо разом, тобто правильно – радіодиктор, радіопередача, радіожанр.

Доброго!
Підкажіть будь-ласка як правильно скорочувати двох, трьох?
2-ох чи 2-х?

Дякую!

Дякую за запитання. Це КІЛЬКІСНІ числівники й тому їх скорочувати не потрібно, просто пишете літеру й іменник у потрібному відмінку, наприклад: бракує 2 вимикачів чи з 3 вимикачами.

Даруйте, але зверніть увагу на правило 7: Літери дописуються до цифр лише на позначення ПОРЯДКОВИХ числівників. І в запитанні, і в наведеному Вами прикладі фігурують КІЛЬКІСНІ числівники: бракує (скількох?) 2 вимикачів. Тут нарощення літер узагалі не потрібне.

8. Якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри дописується тільки закінчення (від основи букви не відриваються).
До прикладу: перша – 1-а, друга – 2-а, третя – 3-я, третю – 3-ю, – сьому – 7-у, десяту – 10-у.
9. Якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома літерами, то до цифри дописуються лише ті літери, які йдуть після літери, що позначає голосний.
До прикладу: першої – 1-ї, першого – 1-го, першому – 1-му, першим – 1-м, перших – 1-х, першими – 1-ми, сьомому – 7-му.

Read more: http://l-ponomar.com/napysannya-chyslivnykiv-yak-pravylno/#ixzz4EO1Pc5Iy

Щось це нелогічно і заплутано.
Нарощення утворюють так: 1) пишуть одну голосну, якщо числівник закінчується на дві голосні (напр.: 1-ю); 2) якщо перед останньою голосною йде приголосний, то нарощення буде із двох букв (напр.: 1-шу, 2-гу, 10-ту); 3) якщо числівник закінчується на голосну і приголосну, то нарощується лише приголосна (напр.: 40-х, 2000-х).

Дякую, Ярославо, за коментар. Спробую трохи спростити сформульовані правила, на які Ви звернули увагу.

Навіщо Ви змінили логічні правила?!
“Від основи букви не відриваються” — ось, де був ключ до випадків, які, можливо, когось заганяють в кут. А тепер що? Що ж за 1-ша???
За такою логікою треба писати “1880-ті роки”, що буде вкрай неграмотно.

Дякую, Анастасіє, за такий емоційний коментар.
Але я НІЧОГО НЕ змінювала. Такі правила запису порядкових числівників.
Посилаюся, наприклад, на таке джерело: Зубков М.Г. Універсальний довідник. Українська мова. – 5-те вид., випр. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2009. – С. 230.

як написати прописом 9,095 метрів кубічних (Дев’ять цілих дев’яносто пять сотих? Дякую.

Наталю, дякую за запитання. Так, дев’ять цілих дев’яносто п’ять ТИСЯЧНИХ. Зрозуміли, де спіткнулися? Прошу 🙂

І все-таки, шановна пані Людмило, відповідно до правил, і за логікою: “якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри дописується тільки закінчення (від основи букви не відриваються): перша — 1-а, друга — 2-а, третя — 3-я, тре­тю — 3-ю, сьому — 7-у, десяту — 10-у. Якщо закінчення чис­лівника позначається двома чи трьома буквами, то до цифри дописуються лише ті букви, які йдуть після букви, що позна­чає голосний: першої — 1-ї, першого — 1-го, першому — 1-му, першим — 1-м, перших — 1-х, першими — 1-ми, сьомому — 7-му”.
Цей текст є цитатою з практичного довідника з української мови пана Ющука І.П., тому й узятий у лапки.
У жодному разі Вас не звинувачую, але й у посібниках можуть траплятися помилки, зокрема, це стосується, очевидно, джерела, на яке Ви посилаєтеся.

Щиро дякую Вам, пані Оксано, і всім моїм активним читачам за ДОПОМОГУ! Нарешті виправила помилку, яка вже давненько вкралася. Маю надію, зараз все праилно. Однак прошу перевірити.

А мене колись вчили. Іменник, чисельник, прикметник. тепер щось змінилося?

Шановна пані Тетяно! Можливо, Ви переплутали – числівник як частина мови, а чисельник – термін з математики: прості дроби мають верхню частину – чисельник і нижню – знаменник.Дякую за запитання

Як же сумно стає від цих постійних розбіжностей у поглядах мовознавців! Невже нікому не спаде на думку уніфікувати правила й відбити їх у Правописі? Чому в Ющука 2-е, а в Пономаріва 2-ге? А нам як писати/пояснювати? Як більше подобається? Мені, наприклад, здається логічним зазначати після цифри повне закінчення, а не рахувати кількість глосних/приголосних.
А як пояснити оце: “якщо числівник закінчується на два голосних, то до цифри додається також лише одна літера…до 8-ї ранку”? Адже “восьмої” закінчується не на два голосних, а на приголосний і голосний й+і. Але це вже краще, ніж побачене у декількох джерелах “закінчується на дві голосні”.
Або “Якщо числівник закінчується на приголосний чи на -й…”. Вибачте, а -й уже не приголосний?!

Найкоректніше, як на мене, правило з Вікіпедії:
Нарощення має бути:
однолітерним, якщо перед останньою літерою числівника стоїть літера, що позначає голосний звук: п’ятий — 5-й, п’ятою — 5-ю;
дволітерним, якщо перед останньою літерою числівника стоїть літера, що позначає приголосний звук: п’яте — 5-те, п’ятого — 5-го.

Проте й воно не досконале (з точки зору застосування), оскільки викликає зайву омонімію: сьомому і сьому записується як 7-му.

Вибачте, але наболіло:(

Погоджуюся з Вами повністю, що вже наболіло, ще й добре.

з шістьма учасниками – з 6-ма учасниками,…
Приїхали, вибачте.

Шановна авторко, яке “6-ма учасниками”? Яке нарощення у кількісних числівників?
А “одним учасником” тоді як? Невже “1-м учасником”?

У правилах нарощення буквених закінчень числівників варто було б найпершим написати, що нарощуються закінчення лише порядкових числівників.

Дякую, пані Тетяно! У цій темі стільки нюансів, що недогледіла. Прошу вибачення. Виправляю.
Дякую за допомогу.

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як правильно писати 5 – 6-річний, між 5 і 6 мають бути пробіли і тире, а після 6 дефіс …?
Дякую

Добрий ранок, пані Наталю! Хоч і запізно, але відповім. Ви все правильно думаєте: між цифрами 5 і 6 ставиться тире без пробілів з обох боків, а після цифри 6 дефіс і також без пробілів. Дякую за запитання.

Як правильно написати буквами 2600-річний?

Дякую за запитання, пані Людмило. Складний прикметник 2600-річний записуємо таким чином: двітисячішестисотрічний. Складнощів тут убачаємо дві: першу частину складеного числівника ставимо в Н.в., а другу – в Р.в., а також цей відчислівниковий прикметник пишеться РАЗОМ.

Дякую інформація була корисна, але в мене виникло питання як правильно писати числівник 2000 у Н.в.?

Щиро дякую за добрі слова, пані Оксано! Відповідаю на Ваше запитання: числівник 2000 записуємо словами таким чином: Н.в. дві тисячі, Р.в. двох тисяч, Д.в.двом тисячам, З.в. дві тисячі, О.в. двома тисячами, М.в. (на) двох тисячах. Маю надію, що відповіла на Ваше запитання.

Чому числівник сто один пишеться окремо, а сімсот разом?

Добрий вечір, Діано! Дякую за запитання. Числівник сто один – складений, тобто складається із сотень і одиниць, тому й пишуться його складники окремо.
Числівник сімсот – складний, який утворився від двох слів – сім і сотень. Усі назви сотень пишуться разом, наприклад: п’ятсот, шістсот, вісімсот. Ось таке пояснення.

Дуже дякую, пані Тетяно, за Ваш коментар. Справді, ваше зауваження дуже слушне й потрібне. Адже серед питань-відповідей Ви перша знайшли цю помилку. Тож ще раз дякую за уважне прочитаннята виправляю помилку.

Написати коментар

© 2014, www.l-ponomar.com