12.02.2021

Душа – однозначне чи багатозначне слово?

Від Ludmyla

Однозначне слово має одне значення, багатозначне слово – два значення і більше, серед яких одне основне значення слова, а всі інші – непрямі, похідні значення, набуті словом під час його функціонування. Часто багатозначне слово обростає значеннями тому, що асоціюється в свідомості мовців з кількома схожими предметами чи явищами дійсності.

Нас цікавить питання: душа – однозначне чи багатозначне слово?

Одразу визнаємо, що душа – це багатозначне слово, бо має такі значення:

1)   душа – це внутрішній психічний світ людини;

Напр.: Чужа душа – то, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа – то тихе море сліз. Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна (Л. Костенко).

Інший приклад вживання багатозначного слова душа:

– Щось мені на душі кішки шкребуть, – ділюся своїм неспокійним душевним
станом.

2)   дух, душа й тіло – нерозривно пов’язані складники людської сутності,
причому душа і дух – нематеріальні за своєю природою;

Напр.: За християнським вченням Мартіна Лютера, душа після смерті відділяється від тіла і перебуває біля Бога у стані сну до Страшного суду.

З цих наведених двох значень слова душа одне є основним, інше – похідним. І тут вирішувати кожному з нас, для кого яке значення є першим, прямим, тобто непохідним.

На думку вірян, для кого Біблія як Слово Боже є авторитетом, основним є тлумачення душі в другому значенні. Такої ж думки притримуюся і я, авторка цього матеріалу.

3)   душа як сукупність певних якостей людини чи людина з цими якостями, переважно
позитивними;

Напр.: Доброї душі жінка змилостивилася наді мною й дозволила забрати м’яча з її подвір’я.

4)   душа – це людина під час кількісних підрахунків;

Напр.: Як відомо, валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення в будь-якій країні – це показник рівня життя її громадян.

Напр.: У 2019 р. валовий внутрішній продукт в Україні на душу населення складав 3220 доларів.

5)   душа як суть або центр чогось;

Напр.: Завзятий парубок завжди чув душею товариства.

6)   душа – заглибина в нижній передній частині шиї, «ямочка».

Напр.: Наталка любила застебнутися під саму душу, щоб геть нічого не було видно.

Усі наведені вище значення слова «душа» свідчать про те, що душа – багатозначне слово.

Однозначне слово дозволимо собі порівняти з таким собі одинаком. Можливо, трохи гордовитим і задерикуватим, бо він має одне-однісіньке значення. Тобто завжди і всюди однозначне слово позначає те ж саме у всіх реченнях і текстах і не піддається
впливу жодного контексту.

Багатозначне слово душа є також складником багатьох колоритних фразеологізмів:

Напр.: І віддали мої батьки добрий шмат городу ні за цапову душу.

Напр.: Легко плюнути людині в душу, а от як потім дивитися в очі цій душі – хтозна.

Напр.: Мого дядька аж вернуло від тих «добродіїв», які полюбляли кривити душею.