Метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація

Шановні друзі! Розглянемо з вами основні образні засоби (інша назва – тропи), в базуються на переносному значенні слова. Тож перейдемо до аналізу метафори, метонімії, синекдохи, персоніфікації. […]

14.02.2014

Значення слова. Пряме й переносне значення слова

Дорозі друзі! Рада вам дати інформацію про основні поняття такого найцікавішого, на мій погляд, розділу мови, як лексика. Особлива увага приділена поняттям: значення слова, пряме […]

11.02.2014

Непіддатливі слова

Шановні друзі! У студентському жаргоні настільки вкорінилися деякі слова, що без них студент себе поганенько уявляє. Проте головна проблема – переклад їх українською. Візьмемо до […]

11.02.2014

Привіт усім моволюбам!

Привіт усім справжнім і потенційним моволюбам! Усім, кого вабить, манить, чарує  українська мова! Згадаймо вислови наших видатних попередників: Мова – духовне багатство народу (Василь Сухомлинський). […]

09.02.2014