12.08.2016

Правопис: подвоєння приголосних

Від Ludmyla
подвоєння приголосних

Подвоєння приголосних

Як правильно написати – одну чи дві літери З в слові беззахисний? Звісно, що потрібно писати дві літери, оскільки тут відбувається подвоєння.

Чудово, шановний читачу, що для Вас це питання не на «засипку», але у нас частенько постає питання, скільки приголосних писати – одну чи дві.

Тож сьогодні мова в нас про подвоєння приголосних.

Розпочнемо з того, що подвоєння приголосних в українській мові відбувається в двох випадках:

  • внаслідок збігу двох однакових приголосних, зазвичай на межі двох частин одного слова;
  • внаслідок подовження приголосних.

Подвоєння приголосних внаслідок збігу відбувається:

1) на межі префікса й кореня (якщо префікс закінчується, а корінь починається на той самий приголосний), напр.:

Частина мови Префікс + корінь Слово з подвоєнням
Іменник від + даль віддаль
Прикметник без + захисний беззахисний
Дієслово об + бризкати 

роз + зброїти

оббризкати

роззброїти

Прислівник з + заду ззаду

2) на межі двох префіксів (якщо один префікс закінчується, а другий починається на той самий приголосний), напр.:

Частина мови Префікс + префікс Слово з подвоєнням
Іменник воз + з +єднання возз’єднання
Прислівник з + за + молоду ззамолоду

3) на межі кореня й суфікса (якщо корінь закінчується, а суфікс починається на той самий приголосний), напр.:

Частина мови Корінь + суфікс Слово з подвоєнням
Прикметник змін + н+ ий

лимон + н + ий

ран + н + ій

стін + н + ий

туман + н+ ий

змінний

лимонний

ранній

стінний

туманний

Іменник годин + ник

щоден + ник

годинник

щоденник

4) у складних словах на межі двох основ (якщо перша основа закінчується, а друга починається на той самий приголосний), напр.:

Частина мови Основа + основа Слово з подвоєнням
Іменник військ + комат

міськ + ком

юн + нат

військовий комісаріат

міський комітет

юний натураліст

Зверніть увагу!

Таких складноскорочених слів з подвоєнням є досить небагато в мові. Так, на сьогодні слово юннат можна сміливо назвати історизмом, адже воно відійшло в минуле разом з радянською добою. Чим займалися юні натуралісти? Якщо дати власне визначення, то це має звучати так: юннати докладали всіляких зусиль до захисту живої природи.

Історизмом є також і міськком, адже сьогодні в нас більш чи менш схожі структури називаються адміністраціями. Звісно, міськком – це відголосок радянської епохи.

А от військкомати й до сьогодні є чи не в кожному адміністративному центрі.

4) у дієсловах минулого часу на межі основи дієслова та зворотної частки -ся (-сь) (якщо основа дієслова закінчується на с, а далі йде частка), напр.:

Частина мови Основа + ся Слово з подвоєнням
Дієслово мин. часу пас + ся

підніс + ся

розріс + ся

тряс + ся

пасся

піднісся

розрісся

трясся

5) у прикметникових наголошених суфіксах -анн-, -янн-, -енн-, -єнн- (якщо прикметники вказують на перебільшену ознаку, неможливість виконання дії), напр.:

невблаганний

незбагненний

незліченний

незнищенний

незрівнянний

несказанний

нескоренний

страшенний

6) а також подвоєння відбувається в таких прикметниках:

сокровенний

старанний

повоєнний.

Подвоєння НЕ відбувається

1) у НЕнаголошених суфіксах -ан-, -ян-, -ен-, -єн- (якщо наголос НЕ падає на суфікс та якщо слова НЕ вказують на неможливість виконання дії), напр.:

Зверніть увагу, що перед нами вже не прикметники, а дієприкметники!

Дієприкметник без подвоєння Приклад вживання дієприкметника
неописаний Неописаний працівником архів.
несказаний Несказане керівником слово.
нескорений Нескорене чужинцями козацьке військо.

Це правило допоможе запам’ятати вислів Ліни Костенко: Несказане лишилось несказанним.

2) у таких прикметників з наголошеними суфіксами -ан-, -ян-, -ен-, -єн-, зокрема:

А) у відносних прикметниках, що вказують на відношення до матеріалу, напр.: дерев’яний, олов’яний, морквяний;

Б) у деяких прикметниках дієслівного походження, які потрібно запам’ятати: довгожданий, жаданий, печений, хрещений, шалений.

На цьому наша розмова про подвоєння приголосних в українській мові внаслідок їх збігу завершується.

Іншу тему – подовження приголосних – розглянемо наступного разу.

На завершення хочеться побажати легкого засвоєння матеріалу про подвоєння приголосних та запам’ятання, в першу чергу, тих слів, об які ви частенько спотикаєтеся.