25.01.2015

Шевченко, сучасна українська мова

Від mm

Шевченко, сучасна українсьька літературна мова

сучасна українська літературна мова була б неможлива без Шевченка