20.03.2023

Додаток – другорядний член речення

Від Ludmyla

Нова українська школа. П’ятий клас.

Сьогодні у нас другорядний член речення – додаток.

Продовжуємо вивчати речення.

Минулого разу розглядали головні члени речення – підмет і присудок.

Розпочнемо з визначення.

Додаток – це другорядний член речення, який називає предмет і відповідає на питання будь-якого відмінка, крім називного.

Одразу згадуємо запитання цих відмінків:

Родовий відмінок: кого? чого? 

Давальний відмінок: кому? чому?

Знахідний відмінок: кого? що?

Орудний відмінок: ким? чим?

Місцевий відмінок: на кому? на чому?

Пам’ятаймо: для того, щоб визначити, яким членом речення є те чи інше слово в реченні, потрібно до нього поставити питання.

У реченні додаток підкреслюють пунктирною лінією.

Увага! Пояснюю, як швидко й легко знайти в реченні додаток.

Крок 1. Додаток як другорядний член речення дружить із головним членом реченняприсудком.

Тож спочатку потрібно знайти в реченні присудок, а потім від нього поставити питання до додатка.

Наприклад: Говоріть завжди (що?) правду.

Від присудка ставимо питання до додатка: говоріть (що?) правду.

Додаток правду виражений іменником у знахідному відмінку.

Крок 2. Додаток найчастіше виражений іменником або займенником.

Наприклад: Я чесно признаюся (кому?) тобі.

Від присудка ставимо питання до додатка: признаюся (кому?) тобі.

Додаток тобі виражений займенником у давальному відмінку.

Крок 3. Додаток може бути виражений сполученнями слів: іменник + прийменник або займенник + прийменник.

Дівчина покладається (на кого?) на собаку.

Ставимо питання від присудка до додатка: покладається (на кого?) на собаку.

Додатком є сполучення слів (прийменник + іменник) – на собаку.

Крок 4. У реченні може бути кілька додатків, але всі питання ставимо від присудка.

Я дарую (кому?) тобі (що?) букет.

Ставимо питання від присудка до одного додатка, а потім – до іншого. Послідовність не має значення, адже це два різні додатки.

Дарую (кому?) тобі.

Додаток тобі виражений займенником у давальному відмінку.

Дарую (що?) букет.

Додаток букет виражений іменником у знахідному відмінку.

Увага! Небезпека допустити помилку!

У прикладі Дарую (що?) букет можна ПОМИЛКОВО визначити, що додаток букет стоїть у називному відмінку. НІ!

Запам’ятаймо!

Додаток НІКОЛИ не може стояти в називному відмінку!

У цьому прикладі додаток букет стоїть у знахідному відмінку без прийменника. І таких додатків дуже багато.

Наприклад. Вчора повідомили, написали, оприлюднили, оголосили (що?) новину.

У цьому реченні всі присудки стосуються одного додатка – новину, вираженого іменником у знахідному відмінку.

Вправи.

У цьому параграфі є вправа, де потрібно з одним іменником скласти два речення так, щоб у першому цей іменник був підметом, у другому – додатком.

Справді, і підмет, і додаток називають предмет чи особу. Але їхня роль у реченні зовсім різна: підмет – головний член речення, навколо нього все відбувається. Додаток – на другому плані, він другорядний член речення.

Візьмемо іменник бузок.

Приклад 1. Навесні бузок (що робить?) зацвітає пишним цвітом.

У цьому реченні бузок – головний член речення, підмет.

Від підмета ставимо питання до присудка: бузок (що робить?) зацвітає.

У цьому реченні підмет бузок виражений іменником у називному відмінку.

До речі, в цьому реченні є і додаток: зацвітає (чим?) цвітом.

Приклад 2. Бузок садять для огорожі чи вітрозахисної смуги.

У цьому реченні ставимо питання від присудка: садять (що?) бузок.

Тут бузок є додатком, вираженим іменником у знахідному відмінку.

Можна скласти речення так, що додаток бузок змінить свою форму, тобто буде вживатися в іншому відмінку.

Приклад 3. Травень завжди асоціюється (з чим?) з бузком.

Тут додаток бузком виражений іменником в орудному відмінку.

Отже, ми зрозуміли, що додаток як другорядний член речення

  • завжди на другому плані в реченні,
  • що додаток дружить із присудком і питання ставиться від присудка до додатка,
  • що додаток ніколи не може бути в називному відмінку.

Визначення додатка як другорядного члена речення подано за підручником для 5-го класу:

Заболотний О.В. Українська мова: підручн. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. К.: Генеза, 2022. 240 с.

І останнє: оскільки цей матеріал саме для п’ятикласників, тут не розкрито всі різновиди додатків та не вживаються всі терміни, як наприклад, прямий і непрямий додаток.

Наша мета – закласти п’ятикласникам основи розуміння синтаксису ЗРОЗУМІЛО.