синекдоха

Метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація

Шановні друзі! Розглянемо з вами основні образні засоби (інша назва – тропи), в базуються на переносному значенні слова. Тож перейдемо до аналізу метафори, метонімії, синекдохи, персоніфікації. […]

14.02.2014