10.04.2014

Відмінювання числівників: числівники-вороги та числівники-друзі

Від Ludmyla

Дорогі українці! Удосконалюймо своє мовлення!

числівники, відмінювання числівників

То числівники вам вороги чи таки друзі?

Сьогодні в нас розмова про особливу частину мови – числівники.

Наша мета – з’ясувати ті слабкі місця у відмінюванні числівників, де часто-густо (чи майже завжди) трапляються помилки.

Тож розповідати буду трішки не в тому порядку, як традиційно подають підручники з української мови.

Почнемо з розгляду небезпек, які «чигають» на нас, коли ми беремося за числівники.

Небезпека ПЕРША: як правильно – немає пятдесяти чи п’ятИдесяти?

Чи правильно сказати: бракує п’ятидесяти (шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти) книжок?

Ні, це помилка, яка вкралася в наше мовлення під впливом російської мови.

Правильно українською: бракує п’ятдесяти (шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти) книжок.

Правило!!!! У назвах десятків від 50 до 80 змінюється лише друга частина. Перша залишається незмінною.

Тобто в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках в назвах десятків перша частина є незмінною.

Запам’ятаймо:

Р.в.: (кого? чого?) немає п’ятдесяти (інакше – пятдесятьох) кілограмів;

Д.в.: (кому? чому?) подяка висловлена шістдесяти (інакше – шістдесятьом) учасникам;

О.в.: (ким? чим?) зустрілися з сімдесятьма (інакше – сімдесятьома) перешкодами;

М.в.: (на кому? на чому?) відповідальність лежить на вісімдесяти (інакше – вісімдесятьох) депутатах.

В дужках з маркером «інакше» подана паралельна форма, яку також можна вживати.

P.S. До речі, назва відомої літературної течії XX ст. – шістдесятники, а не шестидесятники, хоча їх так часто називають.

Крім того, у порядкових числівниках (відповідають на питання котрий?), утворених від назв десятків від 50 до 80, перша складова частина у всіх відмінкових формах залишається незмінною: шістдесятий, шістдесятого, шістдесятим.

Небезпека ДРУГА: як правильно – немає пятисот чи п’ятиста?

Як правильно сказати: бракує п’ятисот (шестисот, семисот, восьмисот) чи п’ятиста (шестиста, семиста, восьмиста) книжок?

Правильно українською: бракує п’ятисот (шестисот, семисот, восьмисот) книжок.

Правило!!!! У назвах сотень змінюються обидві частини.

Тобто в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках в назвах десятків змінюються обидві частини.

Запам’ятаймо:

Р.в.: (кого? чого?) немає п’ятисот кілограмів;

Д.в.: (кому? чому?) подяка висловлена шестистам учасникам;

О.в.: (ким? чим?) зустрілися з сьомастами (інакше – сімомастами) перешкодами;

М.в.: (на кому? на чому?) відповідальність лежить на восьмистах депутатах.

В орудному відмінку також можливі паралельні форми: шістьмастами і шістьомастами; сьомастами і сімомастами, вісьмастами і вісьмомастами.

Небезпека третя: як правильно – з вісьма чи з вісьмома друзями?

Правильно і так, і так, тобто, мовою лінгвістики, це паралельні форми.

Запам’ятаймо форми орудного відмінка (ким? чим?): з п’ятьма – п’ятьома, з шістьма – шістьома, з сьома – сімома (зверніть увагу!), з вісьма – вісьмома, з девятьма – девятьома!

Небезпека четверта: як правильно – шести, семи, восьми чи шісти, сіми, вісьми?

Звичайно, що перший варіант: шести книжок, семи чашок, восьми машин.

Мовою лінгвістики, в цих числівниках при відмінюванні відбувається чергування голосного і з е, о.

Небезпека пята: шестисот п’ятдесяти чотирьох, але шістсот п’ятдесят четвертий!

Тобто, у складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово, а в складених порядкових – лише останнє (!):

Н.в. шістсот п’ятдесят чотири,

Р.в. шестисот п’ятдесяти чотирьох,

Д.в. шестистам п’ятдесяти чотирьом,

О.в. . шістьмастами п’ятдесятьма чотирма

М.в. на шестистах п’ятдесяти чотирьох

Натомість: сімсот вісімдесят п’ятий, сімсот вісімдесят п’ятого і т.д.

Небезпека шоста: як правильно – два, три, чотири відсотки чи відсотка?

Звичайно, перший варіант. Числівники два, три, чотири поєднуються з іменниками у формі називного відмінка множини, наприклад:

два тижні, три квартали, чотири плани, дев’яносто два роки, сімдесят три хлопці, шістсот вісімдесят чотири стільці.

Натомість при числівниках п’ять і більше іменник стоїть у формі родового відмінка множини, наприклад:

п’ять (рідних) братів, тридцять (дерев’яних) столів, тисячу (нових) закладів.

Зверніть увагу, що прикметник після числівників два, три, чотири вживається у формі називного (знахідного) або родового відмінка множини: два широкі (-ких) шляхи, три гірські (-ких) озера, чотири європейські (-ких) країни.

Небезпека сьома: як правильно – двокімнатна чи двохкімнатна квартира?

Звичайно, перший варіант.

Запам’ятаймо, що числівникова основа два; три-, чотири- вживається, коли друга частина слова починається на приголосний, наприклад: двобічний, триденний, чотиригранний.

Натомість числівникова основа двох-; трьох-, чотирьох вживається:

а) коли друга частина слова починається на голосний, наприклад: двохядерний, трьохелементний, чотирьохопорний;

б) при творенні будь-яких порядкових числівників, наприклад: двохмільйонний, трьохтисячний, чотирьохсотий;

в) у складних прикметниках з кількома числівниковими основами: двадцятичотирьохповерховий, сімдесятитрьохрічний.

Числівники-друзі

Проте в нас є не лише числівники-вороги, але й числівники-друзі, тобто всі інші числівники.

Проте особливо хочу «відзначити» лише три числівники – сорок, дев’яносто й сто.

Чому? Бо в них можливі лише дві форми:

сорок та сорока, напр.: бракує сорока питань, для сорока відвідувачів, з сорока учасниками конкурсу;

дев’яносто та дев’яноста, напр.: немає дев’яноста претендентів, запропоновано дев’яноста депутатам, з дев’яноста спортсменами;

сто й ста, напр.: не вистачає ста гривень, доповісти ста членам комісії, переговорити зі ста кандидатами.

Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися з підводними рифами відмінювання числівників. Як бачимо з наведених прикладів, відмінювання числівників справді має свої «родзинки» чи «підніжки», на яких потрібно добре натренуватися на практиці.