27
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Культура мови | 10-04-2014

Дорогі українці! Удосконалюймо своє мовлення!

числівники, відмінювання числівників

То числівники вам вороги чи таки друзі?

Сьогодні в нас розмова про особливу частину мови – числівники.

Наша мета – з’ясувати ті слабкі місця у відмінюванні числівників, де часто-густо (чи майже завжди) трапляються помилки.

Тож розповідати буду трішки не в тому порядку, як традиційно подають підручники з української мови.

Почнемо з розгляду небезпек, які «чигають» на нас, коли ми беремося за числівники.

Небезпека ПЕРША: як правильно – немає пятдесяти чи п’ятИдесяти?

Чи правильно сказати: бракує п’ятидесяти (шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти) книжок?

Ні, це помилка, яка вкралася в наше мовлення під впливом російської мови.

Правильно українською: бракує п’ятдесяти (шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти) книжок.

Правило!!!! У назвах десятків від 50 до 80 змінюється лише друга частина. Перша залишається незмінною.

Тобто в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках в назвах десятків перша частина є незмінною.

Запам’ятаймо:

Р.в.: (кого? чого?) немає п’ятдесяти (інакше – пятдесятьох) кілограмів;

Д.в.: (кому? чому?) подяка висловлена шістдесяти (інакше – шістдесятьом) учасникам;

О.в.: (ким? чим?) зустрілися з сімдесятьма (інакше – сімдесятьома) перешкодами;

М.в.: (на кому? на чому?) відповідальність лежить на вісімдесяти (інакше – вісімдесятьох) депутатах.

В дужках з маркером «інакше» подана паралельна форма, яку також можна вживати.

P.S. До речі, назва відомої літературної течії XX ст. – шістдесятники, а не шестидесятники, хоча їх так часто називають.

Крім того, у порядкових числівниках (відповідають на питання котрий?), утворених від назв десятків від 50 до 80, перша складова частина у всіх відмінкових формах залишається незмінною: шістдесятий, шістдесятого, шістдесятим.

Небезпека ДРУГА: як правильно – немає пятисот чи п’ятиста?

Як правильно сказати: бракує п’ятисот (шестисот, семисот, восьмисот) чи п’ятиста (шестиста, семиста, восьмиста) книжок?

Правильно українською: бракує п’ятисот (шестисот, семисот, восьмисот) книжок.

Правило!!!! У назвах сотень змінюються обидві частини.

Тобто в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках в назвах десятків змінюються обидві частини.

Запам’ятаймо:

Р.в.: (кого? чого?) немає п’ятисот кілограмів;

Д.в.: (кому? чому?) подяка висловлена шестистам учасникам;

О.в.: (ким? чим?) зустрілися з сьомастами (інакше – сімомастами) перешкодами;

М.в.: (на кому? на чому?) відповідальність лежить на восьмистах депутатах.

В орудному відмінку також можливі паралельні форми: шістьмастами і шістьомастами; сьомастами і сімомастами, вісьмастами і вісьмомастами.

Небезпека третя: як правильно – з вісьма чи з вісьмома друзями?

Правильно і так, і так, тобто, мовою лінгвістики, це паралельні форми.

Запам’ятаймо форми орудного відмінка (ким? чим?): з п’ятьма – п’ятьома, з шістьма – шістьома, з сьома – сімома (зверніть увагу!), з вісьма – вісьмома, з девятьма – девятьома!

Небезпека четверта: як правильно – шести, семи, восьми чи шісти, сіми, вісьми?

Звичайно, що перший варіант: шести книжок, семи чашок, восьми машин.

Мовою лінгвістики, в цих числівниках при відмінюванні відбувається чергування голосного і з е, о.

Небезпека пята: шестисот п’ятдесяти чотирьох, але шістсот п’ятдесят четвертий!

Тобто, у складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово, а в складених порядкових – лише останнє (!):

Н.в. шістсот п’ятдесят чотири,

Р.в. шестисот п’ятдесяти чотирьох,

Д.в. шестистам п’ятдесяти чотирьом,

О.в. . шістьмастами п’ятдесятьма чотирма

М.в. на шестистах п’ятдесяти чотирьох

Натомість: сімсот вісімдесят п’ятий, сімсот вісімдесят п’ятого і т.д.

Небезпека шоста: як правильно – два, три, чотири відсотки чи відсотка?

Звичайно, перший варіант. Числівники два, три, чотири поєднуються з іменниками у формі називного відмінка множини, наприклад:

два тижні, три квартали, чотири плани, дев’яносто два роки, сімдесят три хлопці, шістсот вісімдесят чотири стільці.

Натомість при числівниках п’ять і більше іменник стоїть у формі родового відмінка множини, наприклад:

п’ять (рідних) братів, тридцять (дерев’яних) столів, тисячу (нових) закладів.

Зверніть увагу, що прикметник після числівників два, три, чотири вживається у формі називного (знахідного) або родового відмінка множини: два широкі (-ких) шляхи, три гірські (-ких) озера, чотири європейські (-ких) країни.

Небезпека сьома: як правильно – двокімнатна чи двохкімнатна квартира?

Звичайно, перший варіант.

Запам’ятаймо, що числівникова основа два; три-, чотири- вживається, коли друга частина слова починається на приголосний, наприклад: двобічний, триденний, чотиригранний.

Натомість числівникова основа двох-; трьох-, чотирьох вживається:

а) коли друга частина слова починається на голосний, наприклад: двохядерний, трьохелементний, чотирьохопорний;

б) при творенні будь-яких порядкових числівників, наприклад: двохмільйонний, трьохтисячний, чотирьохсотий;

в) у складних прикметниках з кількома числівниковими основами: двадцятичотирьохповерховий, сімдесятитрьохрічний.

Числівники-друзі

Проте в нас є не лише числівники-вороги, але й числівники-друзі, тобто всі інші числівники.

Проте особливо хочу «відзначити» лише три числівники – сорок, дев’яносто й сто.

Чому? Бо в них можливі лише дві форми:

сорок та сорока, напр.: бракує сорока питань, для сорока відвідувачів, з сорока учасниками конкурсу;

дев’яносто та дев’яноста, напр.: немає дев’яноста претендентів, запропоновано дев’яноста депутатам, з дев’яноста спортсменами;

сто й ста, напр.: не вистачає ста гривень, доповісти ста членам комісії, переговорити зі ста кандидатами.

Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися з підводними рифами відмінювання числівників. Як бачимо з наведених прикладів, відмінювання числівників справді має свої «родзинки» чи «підніжки», на яких потрібно добре натренуватися на практиці.

Коментарі 27 коментарів

Вітаю! Як правильно вживати “двотисячник” чи “двохтисячник” у контексті гір, висота яких сягає 2000 м над рівнем моря.

Вітаю і Вас, Наталю! Відповідаю на Ваше запитання: правильно вживати “двохтисячник” у будь-якому контексті: слава Богу тут написання не залежить від значення. А правило сформульоване таким чином: числівник два у складі складного прикметника, друга частина якого – тисячний, мільйонний, мільярдний, має форму двох-. Наприклад: двохтисячний (відповідно, і двохтисячник), двохмільйонний, двохмільярдний. Всіляких Вам гараздів.

А ось тут із вами не погоджуються

http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil1.htm#prasklad

…двох-, трьох-, чотирьох-, якщо наступна частина починається голосними а, о: двохосьовий, чотирьохактний.

Дякую, пане Олександре, за посилання. Проте не бачу жодної суперечності між тим, що я написала, і тим, що Ви процитували. Справді, після двох-, трьох-, чотирьох- перед голосним у прикметниках злите написання, як у наведених мною прикладах: двохядерний, трьохелементний, чотирьохопорний. Всіляких Вам гараздів.

Дякую, за посилання на СУМ. Але, на мою думку, варто таки вживати ШІСТДЕСЯТНИК, а не ШЕСТИДЕСЯТНИК. Цікаво, який варіант цього слова в новому СУМі.

Я мав на увазі, що і 40-50 літ тому назад оба слова уживали в освітньої середовищі, та й тепер уживають. Скоріше всього „шістдесятник“ нині уживає частіше, ніж „шестидесятник“. А щодо того, щоби насильно укоріняти слово „шістдесятник“ замісто слова „шестидесятник“, то це пусте діло.

Дякую, пане, за роз’яснення. Я б додала до Ваших слів таке: НАСИЛЬНО щось укоріняти, як Ви говорите, справді не вийде. Моя мета – популяризувати ПРАВИЛЬНО, а як вже хто на те реагує – то вже особиста справа кожного. Дякую Вам за небайдуже ставлення. Це приємно.

Норми літературної мови можуть бути імперативними та й диспозитивними. Диспозитивні норми допускають варіанти, которі можуть находитися в границях літературної мови. І шістдесятник(и) та й шестидесятник(и) допускались і допускаються в літературної мови. Що ми знаєм, чого Іван Кошелівець не знав?

http://litopys.org.ua/encycl/euii303.htm

Ні Радянська влада ні русофіли не мали впливу над ним.

Дякую за ґрунтовний коментар. Я геть не збиралася зазіхати на думку класиків :). Всіляких Вам гараздів!

Усього доброго!

Через неуважность надрукував „допускаються в літературної мови“ замість „допускаються в літературній мові“.

Я так і зрозуміла, що це випадкова помилка. Тому й не звертала уваги. Дякую за коментарі.

Помилився: не надрукував „ться“ в „уживає“.

допоможіть,будь-ласка! З 179 студентів- з ста семидесятьох дев яти студентів???

Доброго дня, Ірино! Правильно цей числівник необхідно записати так: зі ста сімдесяти (паралельна форма: сімдесятьох) дев’яти (паралельна форма: дев’ятьох) студентів.

Доброго дня! Чи не підкажете, будь ласка, як правильно: у семидесятих роках чи у сімдесятих роках? І на яке правило при цьому орієнтуватися.
Наперед дякую за відповідь!

Прошу вибачення, що відповідаю надто пізно: правильно у сімдесятих роках. Яке правило? У десятках змінюється ЛИШЕ друга частина числівника, тобто перша – у Вашому прикладі СІМ – залишається незмінною.

Добрий день, скажіть, будь ласка, звідки взялися паралельні відмінкові форми відмінювання числівників 5-10 і 20, 30? Коли треба “тьохкати : двадцяти чи двадцятьох? Дякую.

Добрий вечір, пані Оксано! На жаль, не могла відповісти раніше. На перше питання одразу відповісти не можу. А от з приводу другого – то це довільно, кому що більше до вподоби та залежно від контексту. Часто вони є взаємозамінними. Більш природним вважається варіант з “тьохканням”: радіємо двадцятьом учасникам семінару, бракує п’ятьох гривень, хоча можна й радіти двадцяти учасникам конференції та бракувати п’яти гривень.

Доброго вечора! Підкажіть будь-ласка, як правильно: восьмисотдвадцятишести чи восьмисот двадцятишести? (родовий відмінок)
Дякую за відповідь!

ДОбрий вечір! Правильно в складеному числівнику всі складники писати окремо. ТОж у вашому прикладі потрібно написати так: восьмисот двадцяти шести. Так, і це відповідає формі родового відмінка. Дякую за запитання.

Доброго дня! Мені здається тут у Вас опечатка, мало б бути слово “сотень” не не “десятків”

Небезпека ДРУГА: як правильно – немає п’ятисот чи п’ятиста?
……
Тобто в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках в назвах !!!!! десятків!!!! змінюються обидві частини.

Щиро дякую, пані Оксано, за помічену помилку. Справді, там має стояти “у назвах сотень”, адже про сотні йдеться вище. ВАше уважне прочитання допомогло мені покращити матеріал і виправити недогляд. Ще раз красно дякую.

Добрий вечір! Підкажіть, будь ласка: першим шести студентам ЧИ першим шістьом студентам?;

Добрий вечір, пані Ганно! Прошу вибачення. що не відповіла раніше, бо лист потрапив до спаму. Звісно, що краще -ПЕРШИМ ШЕСТИ СТУДЕНТАМ.
Всіляких гараздів.

І Вам, пане, на все добре! Запрошую й далі долучатися до української мови на сторінках нашого сайту.

Написати коментар

© 2014, www.l-ponomar.com