0
Автор Ponomarenko Ludmyla | Рубрики Синтаксис | 24-08-2015
соняшник як складне речення

Складне речення як соняшник: багато насінинок, і всі – в певній послідовності

З метою грамотного й стилістично правильного висловлення думки необхідно опанувати основи синтаксису та пунктуації.

У пересічного читача постане логічне запитання: «Навіщо занурюватися так глибоко – аж до синтаксису, зокрема такого його підрозділу, як синтаксис складного речення?».

Спробуймо переконливо сформулювати відповідь: складне речення, по-перше, дає можливість висловити завершену думку; по-друге, має бути не занадто складним і не настільки закрученим, що суть його практично втрачається; по-третє, прозорість складного речення сприяє його правильному пунктуаційному оформленню.

Розпочнімо розгляд складного речення з його визначення.

За словами науковців,

складне речення – це речення, яке складається з двох чи більше предикативних частин, що утворюють змістову, структурну та інтонаційну єдність. Інакше кажучи, частини складного речення з’єднані між собою за допомогою таких мовних засобів:

  • за змістом;
  • за будовою (структурою);
  • інтонаційно.

Одразу варто з’ясувати значення терміна «предикативна частина». Так-от, предикативною частиною складного речення є та його частина, яка за формою є простим реченням і разом з іншими частинами утворює складне. Тобто прості речення в складі складного речення називаються предикативними частинами.

Види складних речень

Залежно від способів з’єднання предикативних частин (інакше кажучи, простих речень) складні речення поділяються на дві групи:

А) сполучникові, в яких предикативні частини з’єднуються за допомогою таких засобів:

  • інтонації,
  • сполучників або сполучних слів.

Напр.: Навкруг Землі мої кружляли мрії, і в серце хлюпав хвилями Дніпро (В. Стус).

Коментар. У наведеному сполучниковому реченні предикативні частини з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника і;

Напр.: Руських ювелірів можна було побачити при іноземних дворах, а їхня продукція складала постійну частину київського експорту.

Коментар. У наведеному сполучниковому реченні предикативні частини з’єднані за допомогою сурядного протиставного сполучника а;

Б) безсполучникові в яких предикативні частини з’єднуються за допомогою такого засобу:

  • інтонації.

Напр.: Я пам’ятаю: трава лоскоче мої босі звішені з воза ноги (В. Дрозд).

Ремесла Київської Русі мали типовий для середньовіччя характер: обробку матеріалу та виготовлення речі від початку до кінця виконував один майстер зі своїми помічниками (З пос.).

Коментар. Обидва речення – безсполучникові складні з двома предикативними частинами, які з’єднані лише інтонаційно, що на письмі позначається двокрапкою.

Види складних сполучникових речень

Залежно від смислових зв’язків, інтонації та ужитих у реченні сполучників та сполучних слів складні сполучникові речення поділяються на дві групи:

А) складносурядні, які утворюються з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, які з’єднуються сурядними сполучниками та інтонацією:

Напр.: Я із щастям був заручений, та, на жаль, ми розійшлись… (Д. Фальківський).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника та, вжитого в значенні протиставного але;

Напр.: Тече ріка турбот щоденних; і кожен день – за щастя бій (В. Близнець).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника і;

Б) складнопідрядні, які утворюються з двох простих, головного і підрядного (залежного від головного), при цьому підрядне речення з’єднується з головним підрядними сполучниками або сполучними словами:

Напр.: І хочеться вірити весняним вітрам, що принесуть запах рано скошених трав (С. Чарнецький).

Коментар. Це складнопідрядне речення, в якому головне речення з’єднане з підрядним за допомогою сполучного слова що, яке виконує роль підмета в підрядному реченні.

Напр.: Собор Святої Софії як духовний та громадський центр Київської Русі був осереддям, де невпинно відбувалося формування людини, наповнення її серця вірою та надією (З пос.).

Коментар. Це складнопідрядне речення, в якому головне речення з’єднане з підрядним за допомогою сполучного слова де, яке виконує роль обставини в підрядному реченні.

Отже, в цьому матеріалі ми розглянули складне речення та його характерні риси, види складних речень та  види складних сполучникових речень, проілюструвавши на власноруч дібраних “незаяложених” прикладах.

Також на цю тему Ви можете почитати:

Написати коментар

© 2014, www.l-ponomar.com