18.09.2015

Складносурядні речення, приклади

Від Ludmyla
recennja taki z nezalezni

Складносурядні речення такі ж незалежні

Сьогодні в нас розмова про складносурядні  речення. Вони відрізняються своєю багатокомпонентністю, самостійністю й незалежністю. Розпочнімо детальний розгляд з визначення.

Складносурядне речення – це складне речення, до складу якого входить два чи більше простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, які з’єднуються сполучниками сурядності та інтонацією.

Напр.: Сніжинки падали, і запорошені стежки були розквітчані слідами численних людських ніг (М. Драй-Хмара).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника і.

Складносурядні речення бувають відкритої та закритої структур.

Складносурядні речення відкритої структури характеризуються такими ознаками:

1) вільним порядком предикативних частин;

2) однотипно побудованими предикативними частинами зі значенням одночасності;

3) будь-якою кількістю таких частин;

4) єднальними або розділовими сполучниками як засобом з’єднання предикативних частин.

Напр.: Був уже вечір, і над хащами парку сходив великий повний місяць (Ю. Смолич).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного єднального сполучника і.

Напр.: Чи то солов’ї щебетали, чи капали роси з туманів, чи трави співали квіткам? (Олександр Олесь).

Коментар. Це складносурядне речення з трьома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного розділового повторюваного сполучника чи.

Складносурядні речення закритої структури характеризуються такими ознаками:

1) сталим, незмінним порядком предикативних частин;

2) взаємозумовленістю й тісним граматичним та семантичним зв’язком між предикативними частинами;

3) протиставними сполучниками як засобом з’єднання предикативних частин.

Напр.: Черемха клубочилась піною цвіту, а бузина ловила те пахуче шумовиння, піднісши вгору білі долоні (О. Донченко).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного протиставного сполучника а;

Напр.: Від Київської доби до сьогодні ікон майже не збереглося, але й кілька вцілілих свідчать про самодостатність київської іконописної школи (З пос.).

Коментар. Це складносурядне речення з двома предикативними частинами, які з’єднані за допомогою сурядного протиставного сполучника але.

Види складносурядних речень

  1. Складносурядні речення з єднальними сполучниками сурядності

Смислові зв’язки: єднальні відношення, зокрема одночасності, послідовності подій; перелічувальні; причинно-наслідкові.

Інтонація: перелічувальна, протиставно-зіставна, градаційна, підсилення чи послаблення.

Єднальні сполучники сурядності:

  • одиничні: і (й), та (в значенні і), також, теж, та ще й;
  • повторювані: ні… ні, ані… ані.

Напр.: Сонячний день млосно дихав запашним теплом свіжої ріллі, і дзвінкоголосі жайворонки дружним хором славили весну (С. Добровольський).

Коментар. Це складносурядне речення, яке складається з двох простих речень, між якими простежуються єднальні відношення одночасності, перелічувальна інтонація та єднальний сполучник сурядності і.

Напр.: Славилися на київських землях гончарі, та постійно вдосконалювалися такі найдавніші ремесла, як чоботарство, шевство, кравецтво.

Коментар. Це складносурядне речення, яке складається з двох простих речень, між якими простежуються єднальні відношення одночасності, перелічувальна інтонація та єднальний сполучник сурядності та (вживається у значенні і).

  1. Складносурядні речення з протиставними сполучниками сурядності

Смислові зв’язки: протиставлення, зіставлення.

Інтонація: протиставна.

Протиставні сполучники сурядності:

  • а, але, проте, зате, однак, та (у значенні але), а втім, хоч… зате, як… так, не тільки, а й…

Напр.: Розумний розсудить, а дурний засудить (Нар. тв.).

Коментар. Це складносурядне речення, яке складається з двох простих речень, між якими простежується смисловий зв’язок протиставлення, протиставна інтонація та протиставний сполучник сурядності а.

Напр.: Різьбярську школу тринадцятирічний Мікеланджело розпочав у майстерні відомого живописця Доменіко Гірландайо, однак подальше його навчання проходило при дворі правителя Флоренції Лоренцо Медічі.

Коментар. Це складносурядне речення, яке складається з двох простих речень, між якими простежується смисловий зв’язок протиставлення, протиставна інтонація та протиставний сполучник сурядності однак.

  1. Складносурядні речення з розділовими сполучниками сурядності

Смислові зв’язки: чергування, взаємовиключення явищ, несумісність.

Інтонація: розділова.

Розділові сполучники сурядності:

  • одиничні: або, чи, то;
  • повторювані: чи… чи, то… то, хоч… хоч.

Напр.: То пронесеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс і грудкою впаде в ситу землю (А. Шиян).

Коментар. Це складносурядне речення, яке складається з двох простих речень, між якими простежується смисловий зв’язок чергування, розділова інтонація та розділовий повторюваний сполучник сурядності то… то.

Напр.: Чи то наша неочікувана поява спричинила сльози на очах нашої улюбленої вчительки, чи то перший дзвоник торкнувся таємних струн її душі.

Отже, ми розглянули складносурядне речення та його характерні ознаки, проаналізували види складносурядних речень, проілюструвавши їх на оригінальних прикладах.