30.07.2016

Правопис: НЕ з різними частинами мови

Від Ludmyla
частка не

Написання частки НЕ

Як відомо кожному пересічному мовцю, написання частки НЕ частенько додає нам клопоту. Впевнена, що час від часу в кожного з нас постає запитання, як правильно написати НЕ з різними частинами мови – разом чи окремо? А з огляду на те, що НЕ досить по-різному «поводиться» з різними частинами мови, яких у нашій мові аж 9, то… в школярів ця тема інколи просто викликає жах. Пам’ятаю, як у 6 класі моя однокласниця завалила іспит з української мови лише тому, що їй в екзаменаційному білеті попалася саме ця тема. Та щоб у нас з вами не виникало жодного страху перед написанням частки НЕ з різними частинами мови, то розглянемо цю тему детальніше.

I. НЕ З ІМЕННИКАМИ, ПРИКМЕТНИКАМИ ТА ПРИСЛІВНИКАМИ

Частка НЕ пишеться РАЗОМ:

1) якщо можна підібрати слово-синонім, тобто близьке за значенням слово:

Частина мови Слово з НЕ Слово-синонім
Іменники небезпека 

неволя

загроза рабство,

полон

Прикметники небагатий

недурний

бідний

 розумний

Прислівники негарно 

недалеко

погано 

близько

2) якщо слово без НЕ не вживається:

Частина мови Слово з НЕ
Іменники небога (у прям. зн. – племінниця, в перен. – бідолаха, сердега),негода (погана погода),нежить,

немовля,

ненависть,

непотріб

Прикметники недужий (хворий),неозорий
Прислівники невпинно,негайно,

незабаром,

ненароком,

неодмінно,

несказанно,

неухильно,

нехотя,

нещодавно

Частка НЕ пишеться ОКРЕМО:

Якщо слово вживається для заперечення предмета чи ознаки, іноді виражене протиставним сполучником:

Не кохання, а пристрасть.

Не веселий, а сумний.

Він мені не друг (тобто ворог).

II. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

 Частка НЕ пишеться ОКРЕМО:

1) якщо є залежне слово або протиставлення:

Не написана (коли?) вчасно стаття.

Не підготовлена (ким?) учнем доповідь.

Не сказане, а написане слово (протиставлення);

2) якщо дієприкметник у реченні виконує роль присудка:

Завдання не виконане. Перед нами речення, в якому опущена дієслово-зв’язка: Завдання (є) не виконане.

Увага! Не потрібно плутати:

Невиконане завдання не дає Марині спокою. АЛЕ: Їхнє завдання (є) не виконане.

У першому реченні НЕ з дієприкметником виконує роль означення й тому пишеться РАЗОМ.

У другому реченні НЕ з дієприкметником є іменною частиною складеного іменного присудка (дієслово-зв’язка Є опущена) й тому пишеться ОКРЕМО.

Частка НЕ пишеться РАЗОМ:

1) якщо немає залежного слова:

Невідісланий лист так і залишився лежати в шухляді.

Невисловлене прохання;

2) якщо при дієприкметниках і прикметниках є слова дуже, вельми, надто, надзвичайно:

Надто неуважний студент.

Вельми невесела подія.

 III. НЕ З ЧИСЛІВНИКАМИ, ЗАЙМЕННИКАМИ, ДІЄСЛОВАМИ (та їхніми формами – дієприслівниками)

Частка НЕ пишеться РАЗОМ:

1) якщо слово без НЕ не вживається:

неволити, ненавидіти, нехтувати;

2) якщо займенник без НЕ має протилежне значення:

неабихто – абихто, неабиякий – абиякий;

3) у сполученні незважаючи на:

Діти довго ще гралися на майданчику, незважаючи на дрібний дощик.

Незважаючи на скрутні обставини, хлопець знайшов вихід зі складної ситуації.

В усіх інших випадках НЕ з названими вище частинами мови – числівниками, займенниками, дієсловами (зокрема й дієприслівниками) – пишеться окремо.

Частка НЕ пишеться ОКРЕМО:

Частина мови Слово з НЕ
Числівники не п’ять, не двадцять,

не перший;

Займенники не він, не наша квартира,

не свій зошит;

Дієслова не знає завдання, не хоче відповідати,

не просить допомоги;

Дієприслівники не думаючи про друзів, не забуваючи обов’язку,

не приходячи вчасно.

Отже, ці сформульовані вище правила відобразили основні особливості написання частки НЕ з різними частинами мови. В подальших матеріалах розглянемо написання слів з НЕДО та з часткою НІ.